بررسی هیدرولیکی اثرات هوای محبوس
بررسی هیدرولیکی اثرات هوای محبوس در آب اندازی و جریان غیردائمی در لوله ها و تونلهای انتقال آب
بررسی هیدرولیکی اثرات هوای محبوس در آب اندازی و جریان غیردائمی در لوله ها و تونلهای انتقال آب
 
مقدمه
وجود هوا در جریان آب به اشکال و دلایل مختلف در مجاری انتقال جریان فضای بسته اختلالاتی بوجود می​آورد. بدلیل مشکلاتی که این مسئله در وضعیت هیدرولیکی جریان و خسارات احتمالی پیامد آن پیش می​آورد، توجه محققین و طراحان خطوط انتقال آب و نفت و گاز (بطور کلی سیالات) در چند دهه اخیر به این موضوع معطوف شده است. فعالیت های نخستین در این زمینه به اواخر دهه 60 میلادی مربوط می شود. آنالیز هیدرولیکی و مدلسازی عددی و آزمایشگاهی بهمراه بررسی​های میدانی و تجزیه و تحلیل وقایع و مشاهدات مرتبط ، فعالیت های اصلی در این زمینه طی سالهای اخیر و به​شکل گسترده​تر بوده است.
در این گزارش ضمن ارائه خلاصه ای از دلایل، مشکلات، آزمایشات انجام شده، مدلهای ساخته شده و راه​حلهای قابل ارائه در این زمینه، به تشریح مدل ریاضی تهیه شده برای حل یک وضعیت خاص از مسئله مورد بحث پرداخته می​شود. بنابراین بخش های زیر در این نوشتار قابل مطالعه است:
1-عوامل مؤثر در ایجاد هوای محبوس
2- انواع جریان در ارتباط با هوای محبوس
3- مشکلات ناشی از وجود هوا در جریان
4- وضعیت جریان در ارتباط با هوای محبوس
5- اشکال مختلف خروج هوا از مجرا
6- مشخصات فیزیکی و هیدرولیکی و اثر آن بر مسئله
7- روابط حاکم بر مسئله
8- روشهای حل معادلات حاکم و مدلهای ریاضی ساخته شده
9- آزمایشات انجام شده در ارتباط با موضوع هوای محبوس و نتایج آنها
10- مقایسه نتایج مدل​های موجود با آزمایشات
11- مشاهدات واقعی
12- مدل ریاضی تهیه شده و نتایج آن
باتوجه به موارد فوق در زیر خلاصه ای از نکات فوق را با دید تجربی تشریح می نماید.
 
بخش اول- تشریح مسئله و خلاصه تحقیقات انجام شده
در این بخش به تشریح هیدرولیکی، دلایل، اثرات و روشهای رفع مشکلات ناشی از وجود هوا در جریان آب پرداخته می شود. این مسئله بطور کلی در لوله های انتقال مایع (عمدتاً آب) و یا تونلهای بلند انتقال آب قابل بررسی است. تفاوتهای فیزیکی این مجاری و مشکلات متفاوتی که در آنها رخ  می دهد، در ادامه مطلب تشریح خواهد شد. لازم است در اینجا به این نکته اشاره شود که اصلاح هوا (Air) تنها مختص این ماده نبوده و هر شکل گازی از ماده نظیر بخار آب را نیز در بر می گیرد.
 
1-1-عوامل موثر در ایجاد هوای محبوس:
وجود هوا در جریان آب به دو صورت کلی قابل وقوع است:
الف)بدلیل خالی بودن تمام یا بخشی از مجرا، در ابتدا این هوا در مجرا وجود دارد و همزمان با پرشدن لوله یا تونل این هوا دچار تغییرات فیزیکی (عمدتاً فشار) شده و باعث بروز ناپایداری های هیدرولیکی و احتمال ایجاد خسارات فیزیکی می گردد. این شکل از هوا در جریان را می توان به صورت بخشهای قابل تشخیص و مجزا و با حجم زیاد به صورت بسته های هوایی (Air Pocket)  درنظرگرفت و اصطلاح هوای محبوس (Entrapped Air) را به آن اختصاص داد.
 
ب) شکل دیگر وجود هوا در جریان به شرایطی بر می گردد که جریان به صورت مجرای پر و احتمالاً تحت فشار بوده و بنابر دلایلی فاز گازی شکل که معمولاً بخار سیال سیستم می باشد، ایجاد و همراه مایع حرکت می کند. این شکل از هوا در جریان معمولاً به صورت حبابهای کوچک(Air Bubbles)  و با حجم پائین بوده و اصطلاح هوای محلول (Dissolved Air) برای آن مورد استفاده قرار می گیرد.
دو صورت از هوای موجود در سیستم بنا به دلایل مختلفی شکل می گیرند و عملکرد متفاوتی نیز از خود نشان می​دهند که این باعث می شود نحوه برخورد و مدل سازی آنها متفاوت باشند. در ادامه به دلایل مختلف ا یجاد هوای محبوس اشاره می شود. در این خصوص باید اشاره شود که جریانهای روباز یا ثقلی در مجاری بسته همانند یک کانال مورد بررسی قرار می گیرند. در اینگونه جریانها، سطح پیزومتری بر سطح آزاد سیال منطبق است. در مقابل، جریانهای تحت فشار در مجاری بسته قرار دارند که سطح پیزومتری آنها بالاتر از سطح فوقانی مجرا می باشد. امکان وقوع همزمان این دو رژیم جریان دریک مجرا نیز به صورت ترکیبی وجود دارد.
 
1-1-الف- وجود هوا در مجرای خالی
خالی بودن مجرای جریان چه در نخستین آبگیری آن و چه در فصول خارج از بهره برداری یا پس از انجام عملیات تعمیر و نگهداری ، در هر طرحی امکان پذیر است. یادآور می شود که در تونل های کوتاه بعلت کوتاهی مسیر و سرعت آب، خروج هوا بسرعت انجام و مسأله ای بوجود نمی آید.
بهرحال خالی بودن مقطع از آب بمعنای وجود هوا در آن است و پس از برقراری جریان این هوا باید از سیستم تخلیه شود. ورود هوا به لوله یا تونل لزوماً باعث حرکت هوای موجود در آن می شود و این هوا بهمراه جریان جابجا می گردد. در صورتی که این هوا امکانی برای خروج بیابد، از مجرا تخلیه میگردد و هنگامی که شرایط خروج هوا مهیا نباشد در نقاطی از مسیر مجتمع گردیده و می تواند باعث بروز مسائلی نظیر افزایش فشار، نوسان در جریان (Oscillation) ، قطع کامل یا کاهش دبی عبوری، ناپایداری هیدرولیکی و اختلال در عملکرد تجهیزات و ادوات گردد. این پدیده ها به مسائلی از اختلال در عملکرد سیستم تا تخریب بخشی از تأسیسات منجر می گردد و بطور کلی از قابلیت اطمینان به سیستم می کاهند. خارج شدن این هوای اولیه برای شرایط جریان ثقلی در دو حالت پر شدن تدریجی و سریع و همچنین جریانهای تحت فشار متفاوت بوده و به صورت مجزا مورد بحث قرار خواهد گرفت. هوایی که بدین ترتیب از ابتدا در سیستم وجود دارد، از نوع بسته های هوا          (Air Pocket) می باشند و در صورت احتباس در سیستم از حجم قابل ملاحظه​ای برخوردار است. روشهای حل مسئله و مدل سازی آن در قسمت های بعدی تشریح خواهد شد.
 
1-1-ب- افزایش فشار و انقباض جریان
افزایش فشار در خطوط لوله بنا به دلایل مختلفی نظیر کاهش شدید سرعت رخ می دهد. در صورتی که فشار ایجاد شده در سیال از مدول الاستیسیته حجمی آن بیشتر باشد باعث انقباض و کاهش حجم آن می گردد. این وضعیت که بخشی از پدیده ضربه قوچ است، باعث ایجاد فضای خالی بین سیال و مجرا می گردد که هرچند از حجم بسیار کمی برخوردار است اما با ایجاد فشار منفی دیواره مجرا می تواند باعث بروز خساراتی شود. هرچند این فضای خالی از هوا پر نشده است اما می توان آن را به شرایط وجود شکل گازی سیال نزدیک دانست. فاز گازی ایجاد شده در چنین وضعیتی به صورت حبابهای با حجم کم (Air Bubble) شباهت بیشتری دارد. این خلاء نسبی در روند پدیده ضربه قوچ، طی سیکل های برگشتی موج فشاری ایجاد شده رفع می شود که در شبیه سازی کامل پدیده مذکور مورد نظر قرار می گیرد.
 
1-1-ج- ورودی آزاد به لوله یا تونل
در صورتی که ورودی جریان به لوله یا تونل به صورت آزاد در آید (نظیر کاهش ارتفاع مخزن ورودی) ورود هوا به سیستم امکان پذیر می گردد. هوای وارد شده تا زمانی که مجرا به صورت پر درآید وجود داشته و احتمال حرکت آن به سایر نقاط سیستم و محبوس شدن آن وجود دارد. این هوا به صورت حجیم و بسته های هوایی می باشد که می تواند جریان دو فازی کاملی را ایجاد نماید. طبیعتاً گیر افتادن هوای ورودی در ستونهای متوالی آب می تواند باعث فشرده شدن آن و افزایش فشار سیستم گردد. مهمتر از این مسئله خروج ناگهانی و یا تجمع ناگهانی حبابهای مختلف محلول در آب و ترکیدن بسته های هوایی بزرگتر است که باعث ایجاد فشار زیادی در سیستم و بروز خساراتی به لوله و تاسیسات می گردد. اساساً وجود همین حبابهای سرگردان در لوله سبب کندی جریان و اختلال هیدرولیکی آن می گردد. بهمین مناسبت در لوله های انتقال آب برای خروج این هوای محبوس  در فواصل و محل های مناسب از شیرهای هوا استفاده می شود.
 
1-1-د-سرعت زیاد جریان و ورود هوا به سیستم
همواره سرعت های بالا در جریان آب با احتمال اختلاط هوا همراه است. این بخش از هوای ورودی به سیستم به صورت حبابهای هوایی کوچک می باشد که باعث ایجاد اغتشاش در جریان و ناپایداری هیدرولیکی است. این حبابهای هوا می تواند عملکرد شیرآلات و سایر تاسیسات سیستم را با اختلال روبرو سازد و حتی اشکالی از فرسایش در لوله یا تونل را بروز دهد. خروج این هوا از مجرا عموماً از طریق شیرهای تخلیه هوا میسر است. در ساخت مدل این وضعیت از جریان، هوا به صورت محلول درنظرگرفته می شود که باعث تغییراتی در چگالی سیال یا سرعت انتقال موج در آن می گردد. این موضوعات در ساخت مدل مربوطه و روابط مرتبط مدنظر قرار خواهد گرفت.
 
1-1-هـ- جدایی ستون آب
ایجاد فشارهای منفی و جدایی ستون آب در لوله یا تونلهای تحت فشار بنا به دلایل مختلفی صورت می گیرد. کاهش فشار سیستم به مقادیر کمتر از فشار اتمسفر و ورود هوا از شیرهای تخلیه       (Air Vacuum Valve) از جمله این دلایل است. مجدداً دو فازی شدن محیط در چنین شرایطی باعث بروز ناپایداری هایی می شود که لازم است مدل پیش بینی آنها مورد بررسی قرار گیرد. باتوجه به حجم قابل توجه این حفره های هوایی (Cavity) می توان آنها را به صورت بسته های هوایی مدلسازی نمود.
 
1-2- شرایط و پدیده های ایجاد هوا در سیستم
موجودیت، ورود یا ایجاد هوا به یک سیستم انتقال آب طی پدیده های متعددی ممکن است رخ دهد. پدیده ها و یا شرایطی که باعث ایجاد چنین وضعیتی می شوند متفاوت بوده و مهمترین آنها در ا دامه تشریح می شود.
 
1-2-الف- جریان ثقلی با پرشدن تدریجی
اینگونه جریانها معمولاً در تونلهای انتقال آب یا جمع کننده های آبهای سطحی در شبکه های زهکشی شهری امکان وقوع می یابند. در اینگونه از جریانها تنها نیروی ثقل عامل ایجاد جریان است که میتواند ناشی از ارتفاع مخزن بالادست و شیب طولی مجرا تامین شود و لذا از پمپاژ در این سیستم ها خبری نیست.
پرشدن تدریجی این مجاری در اولین آبگیری تونل ها و یا انتقال زهاب سطحی در شبکه جمع آوری آبهای سطحی در وضعیت نرمال رخ می دهد. در چنین شرایطی جریان سیال بخشی از سطح مقطع مجرا را اشغال نموده و قسمت بالایی مجرا خالی از آب است. این وضعیت نامتعادل که می تواند بصورت نوسانی تا آخر مسیر لوله یا تونل ادامه داشته باشد، نوسان سطح آب در آن براحتی میسر است. اینچنین وضعیتی صرفاً یک جریان با سطح آزاد محسوب می شود و قوانین مرتبط با آن قابل استفاده است. از آنجایی که در این وضعیت فشار مثبت یا منفی ناشی از وجود هوا ایجاد نمی شود، طبیعتاً مشکل هیدرولیکی خاصی نیز بروز پیدا نمی کند. البته تا زمان پرشدن کامل مقطع که نتیجه خروج تمامی بخش گازی سیستم می باشد، این وضعیت حاکم است. آنچه در این گونه از جریانها اهمیت می یابد نحوه خروج هوا از لوله یا تونل است. در صورتی که با افزایش دبی ورودی به سیستم نسبت به ظرفیت جریان آزاد مقطع، سطح آب داخل مجرا دائماً افزایش یابد ، هوای سیستم مجبور به خروج خواهد بود. در همین مرحله ، مشکلات اصلی بروز می یابد. در صورتی که پروفیل طولی مجرا از شیب یکنواختی برخوردار باشد و سرعت پرشدن نیز همانطوریکه گفته شد به اندازه کافی تدریجی و با دبی کم باشد، هوای موجود در سیستم از دو طریق امکان خروج خواهد داشت: انتهای آزاد لوله یا تونل و خروجی های روی خط نظیر شیرهای تخلیه هوا یا شفت های قائم. اما در صورتی که پروفیل طولی مجرا از شیب های متفاوت مثبت و منفی تشکیل شده باشد، امکان محبوس شدن هوا در قسمت های میانی و عموماً بلند در پروفیل مجرا وجود دارد. در هر صورت، باتوجه به کنترلهای هیدرولیکی حاکم بر مجرا ترکیبی از مقطع پر و نیمه پر شکل می گیرد. این گونه از جریان به نام جریان ترکیبی (Mixed Flow) بوده و تبدیل شکل بین آنها به طرق مختلفی صورت می گیرد.
بمنظور بررسی دقیق تر موضوع براساس توصیه اداره مهندسی ارتش ایالات متحده (U.S. Army Corps of Engineers) می توان طول مجرا را به صورت مقاطع (Segment) یا بازه های متوالی در نظرگرفت. طول و تعداد این مقاطع به وضعیت مجرا و میزان تغییرات آن بستگی دارد. بهرحال در هر بازه، میتوان مقطع کنترل را در ورودی یا خروجی آن در نظرگرفت. در صورتی که میزان جریان عبوری از هر بازه بتواند بزرگتر از جریان آب قابل ورود به بازه باشد، مقطع کنترل آن بازه در ورودی آن درنظرگرفته می شود که اصصطلاحاً کنترل در ورودی (Inlet Control) اطلاق می گردد. در شرایط کنترل ورودی عموماً جریان در بازه به صورت نیمه پر (Partially Full) برقرار خواهد بود. در مقابل هنگامی که جریان بتواند با شدتی بیشتر از شدت قابل عبور از بازه، وارد آن شود، به این شرایط اصطلاحاً کنترل  در خروجی (Outlet Control) گفته شده و چنین بازه ای عموماً به صورت پر (Full) یا نیمه پر (Partially Full) عمل می کند. در بازه های با کنترل در خروجی، ظرفیت عبوری جریان به عوامل هیدرولیکی در بالادست ورودی بازه بستگی دارد[1] .
فارغ از آنکه وضعیت هیدرولیکی جریان در مجرا چگونه شکل می گیرد، آنچه باعث ایجاد مشکل است نحوه خروج هوا از جریان و احیاناً تجمع آن به صورتهای مختلف و در نقاط گوناگون میسر است. لذا مسئله ای که باید حل شود، تعیین دبی ورودی به مقطع به نحوی است که هوای محبوس از مناطق معینی خارج و یا در نقاط قابل پیش بینی مجتمع شده و توسط ادواتی نظیر شیرهای تخلیه هوا (در لوله ها ) یا شفت های دسترسی یا تانک موج گیر آن را از جریان جدا و خارج نمود. در این زمینه توصیه هایی ارائه شده است که در مطالب بعدی به آنها اشاره خواهد شد. همچنین در ساخت مدل ریاضی مسئله نیز وجود این هوای محبوس در تعیین شرایط مرزی و اعمال جریان دوفازی تأثیر بسیار مهمی دارد که باید درنظرگرفته شود.
وضعیتی که بدین ترتیب تشریح شد ، مشابه وضعیتی است که در نخستین آبگیری در یک تونل انتقال آب به صورت افزایش تدریجی سطح آب در ورودی تونل ایجاد می شود . در این شرایط با رسیدن سطح آب به کف ورودی تونل، جریان وارد آن می شود و بتدریج که تراز آب در مخزن و به تبع آن در مجرای تونل بالاتر می آید، هوای موجود در سیستم از انتها یا خروجی های قائم تخلیه   می شود. از آنجائی که افزایش سطح آب در مخزن و تونل عموماً با سرعت اندکی صورت می گیرد، خروج تدریجی هوا بدون بروز مشکل خاصی به اتمام می رسد. به عبارت دقیقتر در این وضعیت افزایش انرژی در ورودی تونل از چنان نرخی برخوردار است که غالباً دبی ورودی به هر بخش از تونل از ظرفیت عبوری آن کمتر بوده و جریان به صورت روباز بوده و مقطع نیمه پر عمل می کند. در چنین شرایطی طبیعتاً خروجی هر بخش (Segment) از تونل به صورت پر در نمی آید تا باعث محبوس شدن احتمالی هوا یا احیاناجهش هیدرولیکی گردد. با این توصیف بنظر می رسد ، پرشدن تدریجی تونل همراه با افزایش سطح آب در مخزن بهترین شرایط برای تخلیه هوای موجود در مجرا را فراهم می سازد. هرچند که چنین وضعیتی که مستلزم تخلیه اولیه مخزن و سپس پر شدن تدریجی آن توسط آوردهای رودخانه طرح به مخزن می باشد عموماً در اولین آبگیری مخزن بوده و به ندرت در سایر مواقع قابل تصور است. تشریح کمی مسئله در قسمتهای بعدی صورت خواهد گرفت.
این چنین وضعیتی در شرایط نرمال لوله های زهکشی که مقطع به صورت نیمه پر و جریان آزاد عمل می کند نیز حاکم است . چه در این شرایط وجود هوا در قسمت فوقانی مقطع ابتدائاً مشکل خاصی ایجاد نمی کند و اصولاً در این مجاری صرفاً بروز رخدادهایی نظیر ورودی های ناگهانی ناشی از سیلابهائی مانند Surge Flood و مشابه آن از ظرفیت انتقال سیستم، با مشکل محبوس شدن هوا و افزایش فشار ناشی از آن روبرو می شوند. بنابراین مسئله پر شدن تدریجی مقطع در لوله های ثقلی و البته در لوله های تحت پمپاژ موضوعیت نداشته و قابل بحث نمی باشد.
 
1-2-ب- جریان ثقلی با پرشدن سریع
در شرایط متعددی این امکان وجود دارد که جریان در یک مجرا که به صورت ثقلی ایجاد می شود و اصولاً باید به تدریج و با سرعت کم برقرار گردد، بنابر دلایل مختلف به صورت ناگهانی و با دبی زیاد پر شده و حتی به جریان پر و تحت فشار تبدیل شود. اصلی ترین مشکلی که در این ارتباط بروز پیدا  می کند، عدم پیش بینی تمهیدات لازم برای خروج هوای موجود در سیستم در شرایط پرشدن سریع است. طبیعتاً در چنین وضعیتی هوای موجود در سیستم در نقاط متعددی که لزوماً همه آنها در بلندترین نقطه پروفیل مجرا نیستند ، جمع شده و در اثر فشرده شدن ، فشار زیادی ایجاد می کنند که به تمام نقاط سیستم منتقل می گردد. شرایط بدتر زمانی خواهد بود که این بسته های هوایی در مسیر حرکت از حبابهای ریز تحت فشار به بزرگتر تبدیل و سبب ترکیده شدن آن و بروز فشار منفی و سپس مثبت بسیار بالائی ناشی از فشرده شدن (Compression)  و سپس منبسط شدن (Expansion) سیال ایجاد نموده و در فشار نوسانی باعث بروز صدمات جدی به لوله و تاسیسات شود. نمونه ای از بروز چنین وضعیتی به پر شدن لوله های زهکشی شهری در اثر ورود سیلابهای بسیار زیاد و احتمالاً بزرگتر از سیلاب طراحی مرتبط می باشد. گزارشات متعددی از ایجاد خسارات ناشی از ورود سیلابهای بزرگ شهری به لوله های جمع کننده زیرزمینی و صدمات عمده به آنها و تاسیسات وابسته وجود دارد [2] . مثال دیگر برای ایجاد این وضعیت پر کردن سریع تونلهای بلند انتقال آب است. در صورتی که دبی ورودی یا سرعت جریان ورودی به تونل به اندازه ای بزرگ باشد که از ظرفیت عبوری مقطع در یک بازه از آن تونل فزونی داشته باشد و مقطع کنترل بازه مورد نظر در پائین دست آن شکل گیرد (Outlet Control) ، پر شدن مجرا از انتها بازه آغاز و به بالادست منتقل می شود. این وضعیت می تواند در درجه نخست باعث احتباس هوا به صورت بسته های هوایی و مشکلات متعاقب گردد و در درجه بعد در صورتی که انرژی جریان به اندازه کافی بزرگ باشد (مثلاً شیب زیاد مجرا) با ایجاد جهش هیدرولیکی باعث بروز خسارات عمده ای به پوشش تونل یا بدنه لوله می شود.
 
1-2-ج-جریان تحت فشار
پر شدن مقطع مجاری تحت فشار نیز می تواند باعث تجمع هوا شود. بهرحال پر کردن مجدد یک لوله تحت پمپاژ مستلزم خروج هوای موجود در آن می باشد. چرا که هرچند انرژی مازاد ورودی به سیستم ناشی از پمپاژ (و با ارتفاع مخزن بالادست) می تواند مسیر لوله را به راحتی طی کند، اما در صورتی که هوای موجود در لوله تخلیه نگردد، کاهش و حتی قطع دبی عبوری کاملاً محتمل است. ضمن آنکه افزایش فشار ناشی از انقباض هوای محبوس در این شرایط بنا به دلیل انرژی بالاتر موجود در سیستم به مراتب مشکل سازتر بوده و خسارات بیشتری به بار خواهد آورد. در چنین وضعیتی قطعاً خروج هوا از مقاطع ورودی یا میانی و برحسب طول سیستم و در مقطع خروجی لوله عملاً اتفاق نخواهد افتاد. لذا انتخاب دقیق محلهای شیرهای تخلیه هوا بسیار حیاتی است. البته پر بودن مقطع جریان در تمام نقاط به جزء در قسمتهایی که هوای محبوس به صورت بسته های هوایی در نقاطی از سیستم مجتمع می گردد، مدل سازی آن را تا حدودی ساده تر می نماید. باید دقت داشت که حجم هوای حبس شده در سیستم با تغییرات فشار و دمای محیط دچار تغییر شده و همچنین موقعیت این بسته های هوایی در طول مسیر ثابت نبوده و امکان جابجایی آنها نیز فراوان است که این مسائل البته باعث پیچیده تر شدن اوضاع نیز می شود.
 
1-2-د-ضربه قوچ
بروز پدیده ضربه قوچ یا چکش آبی (Water Hammer) در سیستم های انتقال تحت فشار، موضوع هیدرولیکی مهم و البته رایجی است که کنترل آن در مرحله طراحی ضروری است. علت اصلی شکل گیری پدیده ضربه قوچ افزایش فشار در سیستم است که عموماً عامل آن کاهش سریع و ناگهانی سرعت حرکت سیال است. این کاهش شدید سرعت به دلایل متعددی رخ می دهد اما بسته شدن سریع شیرهای قطع و وصل یا شیرهای دریچه ای و همچنین خاموش شدن پیش بینی نشده و ناگهانی پمپهای یک خط انتقال از جمله دلایل رایج برای بروز این اتفاقات است.
آنچه به دنبال رخداد ضربه قوچ شکل می گیرد ، انقباض و متراکم شدن سیال و ایجاد فضای خالی در فشارهای منفی است که توسط بخار سیال (فاز گازی) اشغال می شود. این فشار منفی که از بخار سیال ایجاد شده است در طول مسیر لوله جابجا شده و تبعات منفی عمده ای که بیشتر ترکیدگی و لهیدگی خط انتقال می باشد شکل میدهد. از آنجایی که اثرات منفی و تخریبی مذکور به مراتب مهمتر از اختلالات هیدرولیکی ناشی از وجود فاز گازی شکل در سیستم می باشد، این واقعیت را گوشزد می کند که در تحلیل پدیده ضربه قوچ هیچگاه موضوع ایجاد بخار سیال مورد توجه جدی نبوده و افزایش فشار ناشی از آن دغدغه اصلی است. لذا پیش گیری از وقوع این پدیده با هدف جلوگیری از تخریب تأسیسات خطوط انتقال ناشی از افزایش فشار صورت می گیرد و طبیعتاً نگرانی از عملکرد نامناسب هیدرولیکی خط منطقی بنظر نمی رسد . اما بهرحال وقوع جریان دو فازی در خلال این پدیده نیز قابل انتظار است.
 
1-2-هـ - کاویتاسیون
یکی دیگر از ناپایداری های هیدرولیکی در خطوط انتقال آب و تونلهای انحراف، پدیده کاویتاسیون یا خلاء زایی (Cavitation) است. علت اصلی این رخداد کاهش فشار سیستم تا حدی است که از فشار بخار سیال در دمای معینی کمتر می شود و این به معنای شکل گیری بخش گازی در سیستم و شرایطی است که قطعاً بر عملکرد هیدرولیکی سیستم اثرات نامطلوبی می گذارد. ایجاد فاز گازی از سیال در سیستم بر رفتار سیال بویژه در تاسیسات و تجهیزاتی نظیر پمپ ها و شیرآلات اثر گذاشته و حتی میتواند در بسیاری از ادوات تحت فشار یا در پوشش و اجزاء سازه ای و بتنی صدمات و خساراتی به بار آورد . خوردگی در سطح پروانه پمپها، جدار لوله ها، تخریب بتن در کف شوتها و دهانه ورودی یا خروجی تونلها از جمله صدمات رایج در اثر بروز کاویتاسیون می باشد.
این مسئله باعث آن است که در فاز طراحی نقاط بحرانی برای بروز این پدیده شناسایی و شرایط اجتناب از آن فراهم گردد. با عنایت به اینکه وجود فشارهای منفی در نقاط مذکور اولین شاخص در ایجاد این پدیده مخرب است، انتخاب اجزای طرح جهت ایجاد فشار مثبت کافی در نقاط با خطر بروز کاویتاسیون مناسبترین این راه حلهاست.
 
1-3- انواع جریانهای دوفازی
ترکیب آب و هوا در یک مجرا که به نام کلی جریانهای دو فازی  (Two-Phase Flow) شناخته میشود و قبل از این اهمیت و دلایل ایجاد آن ذکر شد. از وضعیت هیدرولیکی پیچیده ای برخوردار است که مدلسازی آن مستلزم شناخت دقیق فیزیک مسئله است.
 لازم به ذکر است که در نخستین گام باید جریانهای با مقطع پر (Full Section Flow) یا نیمه پر (Partially Full Flow) را از یکدیگر متمایز دانست. این دو گونه جریان از وجه آزاد و اتمسفریک بودن (Free Surface Flow) یا تحت فشار بودن (Pressurized Flow) نیز قابل تفکیک هستند چرا که یک جریان پر در حداقل وضعیت یک جریان تحت فشار قرار دارد.
یادآور می شود که در هریک از این دو نوع جریان، امکان وجود هوا به دو صورت ذکر شده یعنی  بسته های هوا (Air Pocket) و هوای محلول یا حبابهای هوا (Air Bubble) محتمل است.
جریانهای دو فازی فارغ از دلیل شکل گیری آنها، به صورتهای مختلفی ایجاد می شوند که        تقسیم بندی آنها از دو نقطه نظر قابل انجام است.
در روش اول می توان وجود هوا را در جریانهای آزاد و تحت فشار مجزا نمود و در روش دوم میزان اختلاط هوا و آب را می توان مبنای تقسیم بندی قرار داد که در این صورت هوای موجود در سیستم به صورت آزاد (Unconfined) یا محبوس (Confined/Entrapped) قابل تفکیک است. بنابراین روشها، انواع جریان های دو فازی به شرح زیر تقسیم بندی می شوند. ] 4 و 3 [
 
الف- جریان مطبق (Stratified Flow)
در این رژیم جریان آب در مجرا از بخش گازی جدا بوده و طبیعتاً آب در پائین مجرا و هوا در بالای آن جریان دارند (شکل 1) . این وضعیت در اثر پائین آمدن تراز آب ورودی و جریان آزاد در خروجی لوله یا تونل شکل می گیرد و نشانی از محبوس شدن هوا و افزایش فشار ناشی از آن وجود ندارد.  جدا بودن دو فاز مایع و گاز در چنین جریانی امکان استفاده از روابط مجزا برای هر فاز از جریان را امکان پذیر می سازد. به عنوان مثال می توان جریان مایع را با استفاده از روابطی چون مانینگ یا دارسی-وایسباخ تحلیل نمود. طبیعتاً در چنین وضعیتی لزومی به استفاده از فرمولهای جریان غیردائمی (Unsteady) نبوده و وضعیت جریان به صورت دائمی یا ماندگار (Steady) تحلیل می شود. آنچه از حل معادلات حاکم بدست می آید، عمق و سرعت جریان در شرایط مرزی حاکم مشتمل بر ارتفاع مخزن در بالادست و پائین دست و وضعیت فیزیکی و هیدرولیکی مجزا می باشد. باید توجه نمود که در هر صورت این رژیم از جریان مربوط به یک جریان با سطح آزاد است و از فشارهای مثبت یا منفی مشابه جریانهای تحت فشار خبری نیست.

  
شکل (1) : نمونه ای از جریان مطبق
 
 
ب- جریان مطبق موجی (Way Stratified Flow)
با افزایش دبی ورودی به مقطع یا تغییر در رقوم سطح آب در خروجی لوله یا تونل، اغتشاشات سطحی در جریان مطبق ایجاد شده و به صورت موجی (Wavy) در می آید. در این وضعیت در اکثر نقاط سیستم جریان به صورت سطح آزاد و با فشار اتمسفریک برقرار است. لذا کماکان بحث محبوس شدن هوا و ایجاد فشارهای مثبت و منفی وجود ندارد. البته بدلیل تغییرات قابل توجه عمق جریان که ناشی از اثر توام شرایط هیدرولیکی مجرا و جابجایی هوا در نقاط مختلف است، جریان غیریکنواخت حاصل تا حدودی دارای پیچیدگی بوده و بررسی آن با درنظرگرفتن وضعیت قبلی (انتقال از جریان روباز به تحت فشار یا بالعکس ) صورت می گیرد. (شکل 2).
 

شکل (2) : نمونه ای از جریان مطبق موجی
 
ج- جریان اسلاگ (Slug Flow)
در این وضعیت با افزایش دبی عبوری از مقطع یا بالا آمدن سطح آب در خروجی مجرا که منجر به برقراری کنترل در پائین دست لوله یا تونل می گردد، در مقاطع مختلف عمق آب تا جایی افزایش می یابد که به تاج مجرا می رسد و مقطع به صورت پر عمل می کند. این امر موجب آن می شود که در فواصل مختلف از طول لوله یا تونل های موجود محبوس شده و با تغییر مشخصات هیدرولیکی سیستم، در طول مسیر حرکت نموده و با این جابجایی ها مشخصات فشار، حجم و دمای هوای محبوس تغییر می یابد که البته این تغییر با فرض گاز کامل بودن هوا از قانون گازهای کامل قابل بررسی است (شکل 3). جریان اسلاگ به نوعی پیچیده ترین وضعیت در بررسی جریانهای دو فازی است و البته بیشترین مشکلات برای سیستم نیز در همین وضعیت حادث می شود. همانگونه که پیش از این ذکر شد تراکم و انبساط این بسته های هوایی بویژه در زمان خروج آنها از سیستم باعث افزایش فشار قابل توجهی است که در زمان تهیه مدل مربوطه این موضوع به صورت دقیق تر بررسی می شود. نکته ای که در مدل سازی این گونه جریانها مدنظر قرار میگیرد، نحوه جابجایی بسته های هوایی و شرایط مرزی آنها و انطباق با شبکه بندی میدان حل است که بررسی مذکور را بسیار پیچیده می سازد. در این رابطه انتقال موج حاصل از جابجایی بسته های هوا و تغییر فشار و حجم آنها به صورتهای مختلفی شکل می گیرد. به ترتیبی که در مرزهای بسته های هوا امکان وجود جریان تحت فشار (شکل 4) ، جریان آزاد با موج مثبت یا منفی یا بالا رونده و یا پائین رونده (اشکال 5 تا 7) وجود دارد. در قسمتهای بعدی تشریح خواهد شد که شبیه سازی هریک از این مواضع با تجزیه جریان به صورت ستون کامل آب (Full Water Column) و ناحیه بینابینی (Interface) صورت می گیرد.
   
شکل (3) : نمونه ای از جریان اسلاگ
 
 

شکل (4) : جریان تحت فشار در مرز بسته هوایی در حال جابجایی

شکل (5) : جریان آزاد با موج منفی بالا رونده در مرز بسته هوایی در حال جابجایی
 

شکل (6) : جریان آزاد با موج منفی بالا رونده و مثبت پایین رونده در مرز بسته هوایی در حال جابجایی
 


شکل (7) : جریان آزاد با موج مثبت پایین رونده و منفی پایین رونده در مرز بسته هوایی در حال جابجایی
 
 
د- جریان انتقالی اسلاگ موجی  (Wavy Slug Flow)  
این وضعیت شرایط بینابینی از دو جریان موجی و اسلاگ است . بسته به اینکه انتقال از جریان طبقه ای به سوی جریان اسلاگ صورت گرفته باشد یا بالعکس بدلیل وجود نیروهای اینرسی، روابط حاکم متفاوت خواهند بود. شکل(8) این وضعیت را نشان می دهد. در هر صورت این جریان دو فازی نظیر سایر شرایط ذکر شده پیچیده بوده و معادلات غیردائمی حاکم بایستی به صورت دقیق حل و از آنجا وضعیت فشار و سرعت جریان در هر زمان در نقاط مختلف تعیین گردد. مجدداً بدلیل پر بودن مقطع جریان در بخشی از نقاط مجرا، مسئله احتباس هوا و مشکلات متعاقب آن محتمل است.

 
شکل (8) : نمونه ای از جریان انتقالی اسلاگ موجی
 
 
هـ- جریان تحت فشار با هوای محبوس (Entrapped Air in Pressurized Flow)
چنین شرایطی عموماً در زمانی که مقطع جریان در تمام نقاط مجرا پر می باشد ولی بنا به دلایل مختلف نظیر مکش هوا به درون لوله یا کاویتاسیون و یا هوای محلول در جریان، بخشی از سیال به صورت گازی شکل در می آید رخ می دهد. هوای موجود در این شرایط به صورت هوای محلول یا حبابهای هوا بوده و عمدتاً باعث بروز خسارات موضعی و خوردگی در مقطع می گردند. بنابراین این گونه از جریانها را می توان به صورت جریانهای شبه دو فازی (Quasi-Two-Phase) مدل نمود. در بررسی این گونه از جریانهای دو فازی وجود هوای محلول روی سرعت موج و چگالی جریان اثر می گذارد و افزایش فشار ماکرو از آن انتظار نمی رود.
 
و- هوای آزاد شده یا وارده شده (Air Release /Entrainment)
در صورتی که در یکی از مرزهای بالادست یا پائین دست مجرا و یا در نقاط از قبل انتخاب شده نظیر شیرهای تخلیه هوا یا شفتها و تانکهای موج گیر، امکان ورود یا خروج هوا وجود داشته باشد، شرایط مذکور حادث می شود (شکل 9). این هوا چه در حال ورود به سیستم باشد و چه در وضعیت خروج از آن، هرچند باعث ایجاد یک جریان دو فازی می گردد، اما بدلیل برقراری شرایط سهل برای ورود یا خروج، با افزایش فشار قابل توجهی همراه نیست و لذا نگرانی زیادی ایجاد نمی کند.
 
 
 
شکل (9) : نمونه ای از جریان تحت فشار با هوای آزاد یا وارد شده
 
ز- جریان تحت فشار (Pressurized Flow)
این رژِیم جریان را البته نمی توان به عنوان یک جریان دو فازی در نظر گرفت و صرفاً شامل مقطعی است که جریان به صورت پر عمل می کند و لذا می توان از روابط مربوط به جریانهای تحت فشار نظیر دارسی- وایسباخ یا هیزن-ویلیامز محاسبات فشار و یا سرعت را در مقطع به صورت دائمی انجام داد (شکل 10) . طبیعتاً باتوجه به عدم وجود هوا یا بخار سیال در این گونه از جریانها ، تغییرات فشار یا موج غیر دائمی (Transient Surge) رخ نداده و موضوع به صورت دائمی و احتمالاً غیریکنواخت بررسی می گردد. رخداد چنین جریانی در آبگیری کامل بین دو مخزن یا پمپاژ در یک خط لوله که از هوای عاری و خالی شده است امکان پذیر است. دستیابی به چنین جریانی از وضعیت وجود هوا در سیستم میسر است و البته مدول از این شرایط و حرکت به سمت جریانهای دو فازی غیردائمی محتمل است.

شکل (10) : نمونه ای از جریان تحت فشار
 

 
بخش دوم
بررسی مسئله و راه حل های ممکن
 
با عنایت به مشکلاتی که برای وجود هوا درسیستم ذکر شد، لزوم بررسی دقیق و ارائه راه حلهای ممکن کاملاً ضروری است. از این منظر ، می توان مسئله را به دو بخش تقسیم نمود:
اول بررسی جریان های دو فازی، تشریح روابط حاکم و مدلسازی لازم و دوم شناخت عمومی از مشکل و تحلیل تقریبی مسئله با هدف یافتن راه حلهای مناسب جهت رفع مشکلات ناشی از وجود هوا در سیستم. لازم به توضیح است که در بررسی ریاضی موضوع و تهیه مدل مناسب طبیعتاً به ابعاد مسئله می توان دست یافت ولی با تبیین راه حلهای ساده و مهندسی می توان از بین راه حلهای ممکن نظیر استفاده از ادوات و شیرهای مختلف مناسبترین را انتخاب و توصیه های لازم را تدوین کرد. این نوع از ارائه راه حل در بخش های انتهایی این گزارش مورد توجه و استفاده قرار گرفته است.
 
2-1- مدل سازی ریاضی جریان های دو فازی
بطور کلی تمام جریانهای دو فازی بدلیل تغییرات عوامل محیطی نظیر شرایط مرزی یا فشار و حجم و دمای بخش گازی شکل، باید به صورت غیر دائمی (Unsteady) بررسی و مدلسازی گردند. در این راه، شناخت معادلات حاکم نخستین گام است. سپس لازم است روش حل مناسب اتخاذ شود. در قدم بعدی شبکه بندی میدان حل در زمان و مکان تهیه شده و نهایتاً پارامترهای اصلی جریان شامل سرعت، فشار و یا عمق در فاز مایع (یا گازی) روی نقاط شبکه بندی میدان حل محاسبه می شوند. طبیعی است در این روشها، راهکار مشخصی برای حل موضوع ارائه نمی شود اما طبیعتاً می توان از نتایج حاصل از آن برای اتخاذ روش مناسب حل بهره جست. ضمن آنکه در این روشها شبیه سازی و پیش بینی اتخاذ راه حلهای مختلف امکان مناسبی در اختیار طراح قرار می دهد. در ادامه به مراحل مختلف ساخت مدل ریاضی جریان های دو فازی (آب و هوا یا آب و بخار آب) به صورت یک بعدی و غیردائمی پرداخته می شود.
 
2-1-الف- روابط حاکم
شکل کامل معادلات جریانهای تراکم پذیر غیر دائمی بنام معادلات ناویر-استوکس (Navier–Stokes Equation) شناخته می شود که در واقع معادله اندازه حرکت در این جریانهاست و در ترکیب با رابطه پیوستگی برای حل مسائل مختلف در این گونه جریانها بکار می رود. شکل ساده تر این روابط برای جریانهای یک بعدی بنام معادلات سنت- ونانت                   (Saint-Venant Equation) می باشد که در تحلیل حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. فرض یک بعدی بودن جریان های مورد بحث در این گزارش بدلیل طول زیاد لوله یا تونلها در مقایسه با قطر آنها و عدم وجود خروجی ها یا ورودی های احتمالی مقرون به واقعیت است. روابط تئوریک این مسئله نخستین بار توسط (1976) Martin بسط داده شده اند [14] .

متن کامل این مقاله را به صورت فایل پی دی اف داریافت نمایید.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


نویسنده :  علی فرهمند    |    فایل PDF :   بررسی هیدرولیکی اثرات هوای محبوس    |    1393/6/30

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:
خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
جدیدترین محصولات
محصولات آینده