میترینگ ولو Metering valves چیست ؟
خلاصه مقاله : این گونه شیرها جهت تأمین کنترلی پایدار و دقیق بر میزان دبی جریان عبوری در کاربردهای تحلیلی، ابزاردقیقی و تحقیقاتی استفاده می‌شوند. شیرهای کنترل دبی اصولاً برای جریان‌های کوچک مناسب هستند و از این‌رو دارای ...

میترینگ ولو Metering valves- شیرهای کنترل دبی جریان

این گونه شیرها جهت تأمین کنترلی پایدار و دقیق بر میزان دبی جریان عبوری در کاربردهای تحلیلی، ابزاردقیقی و تحقیقاتی استفاده می‌شوند. شیرهای کنترل دبی اصولاً برای جریان‌های کوچک مناسب هستند و از این‌رو دارای اتصال دنده می‌باشند. برخی از موارد کاربردی این شیرها عبارتند از:

·        اندازه‌گیری مایعات و گازها در تجهیزات تحلیلی
·        نمونه‌گیری در آزمایشگاه‌ها و صنایع دارویی
·        فلومترها و گیج‌ها

شیرهای کنترل دبی جریان گزینه‌های مناسبی برای بستن کامل جریان نیستند و بایستی از یک شیر قطع و وصلی در کنار آنها استفاده کرد.
انواع شیرهایی که بدین منظور استفاده می‌شوند شیرهای نیدل و پکیج شیر نیدل- یکطرفه است. شکل 1 شماتیک انواع شیرهای کنترل دبی را نشان می‌دهد.
شکل 1: انواع شیرهای کنترل جریان

حالت اول( شیر سمت چپ شکل 1) را شیرهای میترینگ می‌نامند و حالت دوم( شیر سمت راست شکل 1) را شیرهای کنترل جریان می‌نامند. شیرهای نشان داده شده در شکل 1 از نوع directionalهستند.( دارای جهت نصب هستند.) امروزه مترینگ ولوهایی از نوع bidirectional ( قابل نصب در هر دو جهت)  نیز وارد بازار شده‌اند.
میترینگ ولوها را معمولاً در سیستم‌های هیدرولیکی جهت کنترل سرعت موتورهای هیدرولیکی به کار می‌برند. شکل 2 شماتیک مکانیزم کنترل سرعت یک کانوایر را نشان می‌دهد.

شکل2: مکانیزم کنترل سرعت کانوایر

همانطور که در شکل ملاحظه می‌گردد با تغییر دبی ورودی به موتور هیدرولیکی سرعت حرکت کانوایر تغییر می‌کند و این کنترل با استفاده از یک میترینگ ولو صورت می‌پذیرد. با افزایش جریان عبوری از میترینگ ولو سرعت حرکت کانوایر افزایش می‌یابد و بالعکس.
غالباً در اکثر کاربردهای هیدرولیکی شیرهای کنترل جریان از حالت دوم( ترکیب نیدل ولو و چک ولو به صورت موازی-  حالت سمت راست شکل 1) استفاده می‌شود. شکل 3 نمونه‌ای از این کاربرد را نشان می‌دهد. مکانیزم نشان داده شده در این شکل جهت برش قطعه زرد رنگ طراحی شده است.
شکل 3: شماتیک مکانیزم برشکاری

پس از برش قطعه زرد رنگ جهت برگشت روغن به مخزن از مسیر شیر کنترل جریان، بخش عمده جریان از شیر یکطرفه عبور کرده و سرعت خالی شدن سیلندر روغن را افزایش می‌دهد.
شیرهای میترینگ در هر دو مدل Angle و Straight تولید می‌شوند. نمونه‌ای از آنها در شکل 4 آمده است:
شکل 4: شیرهای میترینگ ‌Straight  و Angle

دسته‌های مختلفی جهت تنظیم دبی عبوری از شیرهای میترینگ موجود است. نمونه‌های از این انواع در شکل 5 آورده شده است. با توجه به مورد استفاده نوع انتخابی می‌تواند متفاوت باشد. برخی از این انواع عبارتند از:

شکل 5: انواع هندل‌های میترینگ ولوها

1.      دسته با درجه‌بندی(Vernier Handle)  : مناسب برای تنظیم دقیق جریان، دارای دقتی تا 1/25 دور
2.      دسته با گشتاور قابل تنظیم(Adjustable Torque Handle)  
3.      دسته پیچ‌گوشتی خور(Slotted Handle) : جهت تنظیم جریان در مواردی که دسترسی راحتی به شیر وجود ندارد.
نویسنده :  مریم میرزا    |    1393/7/23

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:
خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
جدیدترین محصولات
محصولات آینده