•  
  پمپ شناور پنتاکس مدل 5PES3/4
  وضعیت : موجود است
   
  توان 0/75 اسب بخار
  بیشترین ارتفاع : 45 متر
  حداکثر جریان : 4/6 متر مکعب بر ساعت
  کلاس عایق بندی: F 
  قیمت فروش: 0 ریال
 •  
  پمپ شناور پنتاکس مدل 5PES3/4G
  وضعیت : موجود است
   
  توان 0/75 اسب بخار
  بیشترین ارتفاع : 45 متر
  حداکثر جریان : 4/6 متر مکعب بر ساعت
  کلاس عایق بندی: F 
  قیمت فروش: 0 ریال
 •  
  پمپ شناور پنتاکس مدل 5PES3/5
  وضعیت : موجود است
   
  توان 1 اسب بخار
  بیشترین ارتفاع : 56 متر
  حداکثر جریان : 4/6 متر مکعب بر ساعت
  کلاس عایق بندی: F 
  قیمت فروش: 0 ریال
 •  
  پمپ شناور پنتاکس مدل 5PES3/5G
  وضعیت : موجود است
   
  توان 1 اسب بخار
  بیشترین ارتفاع : 56 متر
  حداکثر جریان : 4/6 متر مکعب بر ساعت
  کلاس عایق بندی: F 
  قیمت فروش: 0 ریال
 •  
  پمپ شناور پنتاکس مدل 5PES3/7
  وضعیت : موجود است
   
  توان 1/2 اسب بخار
  بیشترین ارتفاع : 78 متر
  حداکثر جریان : 4/6 متر مکعب بر ساعت
  کلاس عایق بندی: F 
  قیمت فروش: 0 ریال
 •  
  پمپ شناور پنتاکس مدل 5PES3/7G
  وضعیت : موجود است
   
  توان 1/2 اسب بخار
  بیشترین ارتفاع : 78 متر
  حداکثر جریان : 4/6 متر مکعب بر ساعت
  کلاس عایق بندی: F 
  قیمت فروش: 0 ریال
 •  
  پمپ شناور پنتاکس مدل 5PES3/8
  وضعیت : موجود است
   
  توان 1/5 اسب بخار
  بیشترین ارتفاع : 90 متر
  حداکثر جریان : 4/6 متر مکعب بر ساعت
  کلاس عایق بندی: F 
  قیمت فروش: 0 ریال
 •  
  پمپ شناور پنتاکس مدل 5PES3/8G
  وضعیت : موجود است
   
  توان 1/5 اسب بخار
  بیشترین ارتفاع : 90 متر
  حداکثر جریان : 4/6 متر مکعب بر ساعت
  کلاس عایق بندی: F 
  قیمت فروش: 0 ریال
 •  
  پمپ شناور پنتاکس مدل 5PES5/4G
  وضعیت : موجود است
   
  توان 1 اسب بخار
  بیشترین ارتفاع : 45 متر
  حداکثر جریان : 7/6 متر مکعب بر ساعت
  کلاس عایق بندی: F 
  قیمت فروش: 0 ریال
 •  
  پمپ شناور پنتاکس مدل 5PES5/5
  وضعیت : موجود است
   
  توان 1/2 اسب بخار
  بیشترین ارتفاع : 56 متر
  حداکثر جریان : 7/6 متر مکعب بر ساعت
  کلاس عایق بندی: F 
  قیمت فروش: 0 ریال
 •  
  پمپ شناور پنتاکس مدل 5PES5/5G
  وضعیت : موجود است
   
  توان 1/2 اسب بخار
  بیشترین ارتفاع : 56 متر
  حداکثر جریان : 7/6 متر مکعب بر ساعت
  کلاس عایق بندی: F 
  قیمت فروش: 0 ریال
 •  
  پمپ شناور پنتاکس مدل 5PES5/6
  وضعیت : موجود است
   
  توان 1/5 اسب بخار
  بیشترین ارتفاع : 68 متر
  حداکثر جریان : 7/6 متر مکعب بر ساعت
  کلاس عایق بندی: F 
  قیمت فروش: 0 ریال
 •  
  پمپ شناور پنتاکس مدل 5PES5/6G
  وضعیت : موجود است
   
  توان 1/5 اسب بخار
  بیشترین ارتفاع : 68 متر
  حداکثر جریان : 7/6 متر مکعب بر ساعت
  کلاس عایق بندی: F 
  قیمت فروش: 0 ریال
 •  
  پمپ شناور پنتاکس مدل 4S 400/13
  وضعیت : موجود است
   
  توان 5/5 اسب بخار
  بیشترین ارتفاع : 81 متر
  حداکثر جریان : 24 متر مکعب بر ساعت
  کلاس عایق بندی: B 
  قیمت فروش: 0 ریال

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:
خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.5/10 (تعداد آرا 10 نفر )
جدیدترین محصولات
محصولات آینده