فلو سوئیچ آب
در بسیاری از تجهیزات همچون پمپ ها حضور سیال ضروری است بدین معنی که عدم حضور سیال سبب خرابی و آسیب آن تجهیز شده و خارج شدن خط از سرویس می شود. حضور یا عدم حضور سیال را در سیستم ها توسط ابزاری به نام فلوسویئچ مشخص می شود.
آشنایی با فلو سوئیچ آب

در بسیاری از تجهیزات همچون پمپ ها حضور سیال ضروری است بدین معنی که عدم حضور سیال سبب خرابی و آسیب رسیدن به  تجهیز و خارج شدن خط از سرویس می شود.
حضور یا عدم حضور سیال را در سیستم ها توسط ابزاری به نام فلوسوئیچ  مشخص می شود.

انواع  فلو سوئیچ

فلوسوئیچ ها به طور کلی به سه دسته تقسیم بندی می شوند :
·        پیستونی
·        شاتل(shuttle)
·        پره ای
در فلوسوییچ پیستونی حرکت سیال سبب حرکت یک پیستون شده وحرکت این پیستون سبب ایجاد یک میدان  مغناطیسی و عمل کردن سوییچ می شود. یک فنر نیز در کنار این پیستون وظیفه برگشت پیستون به هنگام کاهش جریان را دارد. این فلوسوییچ ها معمولا برای جریان های با دبی پایین مورد استفاده قرار می گیرند.


 
نوع دیگر فلو سوییچ ها ، فلو سوییچ های شاتل می باشد که با مکانیزمی شبیه فلو سوییچ های پیستونی و تنها با ساختاری کمی متفاوت عمل می کنند. این نوع فلو سوییچ ها در دبی بالاتری نسبت به فلو سوییچ های قبل عمل می کنند.


 
نوع دیگر فلو سوییچ ها که به نسبت فلو سوئیچ های قبلی رواج بیشتری در صنایعی چون HVAC دارند، فلوسوئیچ های پره ای (Vane/Paddle flow switch) هستند. در این نوع از فلو سوئیچ ها  همانطور که از نام آن ها پیداست جریان سیال سبب حرکت پره ها شده و سوییچ با این حرکت عمل می کند. این عملکرد را می توان در شکل زیر مشاهد نمود.


 
از جمله مزیت های این فلو سوئیچ آب  امکان بکارگیری آن ها در خط هایی تا سایز است. 
نویسنده :  مریم میزا    |    1393/3/21

جدیدترین محصولات
محصولات آینده