موتور دمپر،Damper Actuator،موتور دمپر هواساز،موتور دمپر 2 نیوتن 5 نیوتن 8 نیوتن 10 نیوتن 20 نیوتن 40 نیوتن،فنر برگشت


 •  
  موتور دمپر NACM 1.2-05
  وضعیت : موجود است
   
  موتور دمپر تدریجی 0 تا 10 ولت و خروجی 0 تا 10 ولت , 24V , 5 Nm 
  قیمت فروش: 0 ریال
 •  
  موتور دمپر NACM 1.1-10
  وضعیت : موجود است
   
  موتور دمپر تدریجی 0 تا 10 ولت و خروجی 0 تا 10 ولت , 24V , 10 Nm 
  قیمت فروش: 0 ریال
 •  
  موتور دمپر NAFA 2-05
  وضعیت : موجود است
   
  موتور دمپر 5Nm , 220 v , ON/OFF با فنر برگشت برای 1 متر مربع 
  قیمت فروش: 0 ریال
 •  
  موتور دمپر NAFA 1-05
  وضعیت : موجود است
   
  موتور دمپر 5Nm , 24 v , ON/OFF با فنر برگشت برای 1 متر مربع 
  قیمت فروش: 0 ریال
 •  
  موتور دمپر NAFA 1-08
  وضعیت : موجود است
   
  موتور دمپر 8Nm , 24 v , ON/OFF با فنر برگشت برای 2 متر مربع 
  قیمت فروش: 0 ریال
 •  
  موتور دمپر NAFA 2-08
  وضعیت : موجود است
   
  موتور دمپر 8Nm , 220 v , ON/OFF با فنر برگشت برای 2 متر مربع 
  قیمت فروش: 0 ریال

جدیدترین محصولات
محصولات آینده