قیمت کنتور آب روستایی

قیمت کنتور آب روستایی

کنتور های آب آپارتمانی و یا کنتور های آب روستایی در واقع کنتور هایی هستند که دقت بالایی ندارند و دقت هایی اعم از R75, R100 و R125  را شامل می شود. از این کنتور ها برای تفکیک کنتور برای واحد های مختلف و یا خانه های روستایی به کار برده می شود.

برخی از برند های کنتور آب روستایی شامل:

  • فراسنج
  • آبفر
  • ایران انشعاب
  • آب بان
  • خنبره

Showing all 9 results