پمپ آب خانگی

همانطور که از نام آن پیداست، این پمپ جهت مصارف خانگی و ساختمانی مورد استفاده قرار گرفته و به پمپ آب خانگی یا پمپ آب ساختمان معروف است. اگرچه این تعریف به منزله اجبار به استفاده برای ساختمان نبوده و می توان برای مصارف بسیار دیگر نیز از آن استفاده کرد، اما چون درصد بسیاری از مشتریان پمپ های قرار گرفته در این دسته را به این منظور استفاده می کنند، به این نام آن را می شناسند.

پمپ های آب خانگی به دو دسته پمپ های آب سانتریفیوژی و پمپ آبگرمکنی دسته بندی می شوند که مورد اول خارج از واحد آپارتمان و مورد دوم به دلیل صدای کم داخل آپارتمان نصب می شود ( به پمپ آب داخل واحد آپارتمان نیز معروف است )

Showing 1–18 of 306 results