آب پاش

بصورت کلی می توان گفت که آب پاش ها برای آبیاری گیاهان تعبیه شده اند.این نوع محصولات به دو صورت دستی و اتوماتیک وجود دارند.

آب پاش های دستی خود به 2 دسته باغچه و خانگی تقسیم می شوند.آب پاش باغچه برای آبیاری گیاهان و باغچه هایی که کم حجم هستند مناسب است و گنجایشی برابر با 10 تا 20 لیتر دارد در کنار آن آب پاش خانگی برای آبیاری گیاهان داخل خانه استفاده می شود و گنجایش آن 2.5 لیتر بوده و بسیار سبک هستند.

در مقابل آب پاش های اتوماتیک وجود دارند که برای آبیاری زمین های بزرگ تعبیه شدند.اگر میخواهید هزینه زیاد آبیاری قطره ای را نداشته باشید این روش جایگزیثن مناسبی برای شماست.از انواع آب پاش اتوماتیک می توان به آب پاش نوسانی، بارانی و خودکار اشاره کرد.

Showing all 18 results