موتور برق دیزلی

موتور برق دیزلی؛ به موتور برق هایی که از سوخت گازوئیل برای تولید برق استفاده می کنند می گویند. آی ناین به عنوان اصلی ترین شرکت وارد کننده موتور برق های برند و با کیفیت فعالیت دارد.

Showing all 16 results