ترموستات اتاقی

ترموستات ( Thermostat ) در محیط های گوناگون به منظور کنترل دمای محیط طراحی و مورد استفاده قرار میگیرد. یکی از انوع پر کاربرد ترموستات، ترموستات اتاقی است. ترموستات های اتاقی در انواع خانه های دارای سیستم های سرمایش و گرمایش از قبیل : فن کویل ( اعم از زمینی و سقفی )، داکت اسپلیت، پکیج و گرمایش از کف کاربرد دارد.

Showing 1–18 of 30 results