پمپ خودمکش (جتی)

پمپ جتی | پمپ خودمکش

این پمپ ها در دسته پمپ خانگی قرار گرفته و نوع بسیار پر طرفدار آن نیز می باشند. پمپ های جتی دارای مزایای بسیار منحصر به فردی می باشند که در زیر به آن اشاره شده است:

  • نیازی به هواگیری ندارند: به دلیل ساختار پمپ جتی یا خودمکش، هوا و آب با یکدیگر ترکیب شده و پمپ می شوند لذا امکان گیر افتادن هوا در آن وجود ندارد.
  • مکش قوی دارند: به دلیل نوع ساختار، می توان از آن برای جاهایی که حتی فشار منفی نیز وجود دارد، استفاده کرد. به همین جهت برای خانه های دارای چاه کم عمق مناسب می باشند.
  • ارتفاع پرتاب قوی دارند: نوع یک اسب پمپ آب جتی به دلیل پرتاب قوی برای ساختمان های 3 یا 4 طبقه نیز مناسب می باشند.

Showing 1–18 of 77 results