پرشر سوئیچ

پرشر سوئیچ یک نوع کلید مکانیکی است که به وسیله مکانیزم دارای دو فنر، وسیله قطع و وصل سیستم افزاینده فشار را بر عهده دارد. این افزایش فشار در اکثر مواقع توسط یک پمپ آب در سیستم به وقوع می پیوندد که در این صورت پرشر سوئیچ وظیفه روشن و خاموش کردن پمپ را دارا خواهد بود.

برخی از معتبر ترین برند های عرضه کننده پرشر سوئیچ:

Showing 1–18 of 68 results