پرشر سوئیچ پمپ آب

پرشر سوئیچ یک نوع کلید مکانیکی است که به وسیله مکانیزم دارای دو فنر، وسیله قطع و وصل سیستم افزاینده فشار را بر عهده دارد. این افزایش فشار در اکثر مواقع توسط یک پمپ آب در سیستم به وقوع می پیوندد که در این صورت پرشر سوئیچ آب وظیفه روشن و خاموش کردن پمپ را دارا خواهد بود.

بر اساس نوع سیال موجود در سیستم، قیمت پرشر سوئیچ و برند سازنده آن می تواند متغیر باشد چراکه سیال در تماس دائم با دیافراگم بوده و بسته به نوع آن ( مثلاً هوا، بخار، آب، اسید و… ) جنس دیافراگم و طبیعتاً محصول پیشنهادی تغییر می کند. متداول ترین محصول مورد استفاده پرشر سوئیچ آب است که از آن جهت قطع و وصل پمپ آب خانگی استفاده می شود.

برخی از معتبر ترین برند ها جهت خرید پرشر سوئیچ:

Showing 1–18 of 72 results