کلید اتومات پمپ آب

کلید اتومات پمپ آب به منظور استارت پمپ هنگام مصرف آب و قطع آن هنگام عدم استفاده به کار می رود. این محصول به دو دسته کلید اتومات مکانیکی پمپ آب و ست کنترل تقسیم بندی می شود که کلید مکانیکی بر اساس فشار آب و ست کنترل بر مبنای جریان آب عمل می کند. جهت فیلتر محصولات روی دسته مورد نظر در بالا کلیک کنید.

Showing 1–18 of 51 results