پریز تایمر دار

نحوه عملکرد این تایمر ها به این صورت است که تایمر را به برق شهری وصل کنیم و سپس دستگاه الکتریکی را به پریز تایمر وصل می کنیم. با استفاده از پین های روی تایمر می توان برای خاموش و روشن کردن دستگاه برنامه ریزی کرد و زمان خاموش/ روشن شدن را مشخص کرد.

برخی از پریز ها در زیر آورده شده است

Showing all 4 results