پمپ زیر پکیجی

پمپ زیر پکیجی یا پمپ پکیج محصولی است که از آن معمولاً در زیر پکیج و یا آب سرد ورودی به پکیج استفاده می شود. هدف از آن تقویت فشار آب ورودی به پکیج است که همین موضوع سبب حل مشکل روشن نشدن پکیج می شود (بسیاری از مواقع روشن نشدن پکیج آب گرم به دلیل فشار کم آب ورودی به آن است)

پمپ های پکیجی معمولاً علاوه بر پکیج جهت استفاده به همراه آبگرمکن نیز مورد استفاده قرار می گیرند. این پمپ ها حتی اگر در ورودی واحد نصب شوند، قابلیت افزایش فشار آب سرد کل واحد را خواهند داشت. البته باید در انتخاب محصول با قدرت مناسب دقت کافی به عمل بیاید و گرنه عملاً کارایی مناسب نخواهند داشت.

Showing all 11 results