آی ناین مدیا

آی ناین مدیا

راه اندازی انبار روزانۀ آی ناین

سفارشات آنلاین و روزانه مشتریان گرامی آی ناین، به طور تصاعدی در حال افزایش است که در همین راستا، جهت حمل و نقل آسان و ارسال سریع و به موقع سفارشات به خریداران عزیز، دومین انبار روزانه آی ناین، آماده بهره برداری گردید.